Staffen / audit van een PADI instructeursopleiding

 

Wanneer je Master Instructor of zelfs Course Director wit worden, kan het meelopen / meehelpen bij een IDC je goed ondersteunen. Tijdens een IDC neem je als gebrevetteerd Stafinstructeur deel aan de opleiding. Gedurende deze opleiding zal de Course Director met je samenwerken en jouw vaardigheden om instructeurs op te leiden evalueren en eventueel waar nodig verbeteren.

 

Deelnamevereisten

- Je bent IDC Staf Instructor met lesbevoegdheid

 

Kosten

Staffen van een IDC kost € 319.

Deelname mogelijkheden zijn afhankelijk van het aantal IDC kandidaten en overige aanwezige IDC Staf kandidaten. Dit ter beoordeling van de Course Director.

 

Nog verder?

 

 

Master Instructor

 

Master Instructor is geen te volgen opleiding maar een ervaringsbrevet. Voor de precieze vereisten verwijzen we naar het PADI Instructor Manual.

 

EFR Instructor Trainer

 

Deze training wordt alleen door PADI gegeven. Het is één van de eisen om deel te mogen nemen aan de Course Director Training Course. Zie voor de details het PADI Instructor Manual.

 

Course Director

 

Course Director is het hoogst haalbare brevet. De precieze eisen vind je in het PADI Instructor Manual en op de PADI Pro Site.

De cursus wordt tweemaal per jaar door PADI gegeven.

 

Mocht je hierover vragen hebben, kan horen wij dat graag. Wij zullen dan samen met jou kijken hoe de weg richting Course Director in jouw geval zou kunnen lopen.

 

 

 

 

 

Prijzen / pakketten

 

Planning opleidingen

 

Huiswerkpagina

 

 

Uitgebreide informatie IDC

 

Uitgebreide informatie vervolgopleidingen

 

 

Contact:

info@startduiken.nl 079-5937081

ruud@IDCNederland.nl 06-51811798